Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

VPBank thông báo tuyển dụng tháng 10/2013 - Lao động

VPBank thông báo tuyển dụng tháng 10/2013
Khối tín dụng tuyển dụng tháng 10/2013

Mã đợt tuyển: KTD


Ngày hết hạn: 31/10/2013

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Giới thiệu về đợt tuyển dụng:

Tuyển dụng tháng 10/2013

Hồ sơ bao gồm:

Bản thông tin ứng viên theo mẫu của VPBank có dán ảnh 4x6 chụp trong 03 tháng gần đây.


Địa điểm nhận hồ sơ:

Gửi email với file đính kèm tới địa chỉ email: phuongbm@vpb.com.vn và email: tuyendung@vpb.com.vn. Lưu ý subject ghi rõ tên ứng viên và mã vị trí dự tuyển (ví dụ: Nguyễn Văn A - TP TSDB).


Kế hoạch tuyển dụng:

Ngân hàng sẽ liên lạc trực tiếp với ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.


Để xem chi tiết thông tin: Vị trí tuyển dụng và tải Mẫu thông tin ứng viên - Vui lòng truy cập tại đây: https://tuyendung.vpb.com.vn/dot-tuyen-dung/40798
Đăng ký bản tin : Nguon tin
Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Blog Archive

Definition List

Contact

Support