Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Đà Nẵng tuyển 11 giáo viên THPT - Dân Trí
Thứ Sáu, 18/07/2014 - 19:32


Cụ thể, tuyển giáo viên giảng dạy các bộ môn Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Thể dục, Tiếng Anh, Tin học, Giáo dục công dân, giáo dục quốc phòng. Mỗi bộ môn tuyển 1 giáo viên.


Hội đồng tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học thành phố sẽ tổ chức tuyển dụng giáo viên theo hình thức xét tuyển. Ứng viên ứng tuyển là người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của ngạch giáo viên trung học, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo.


Phương thức, nội dung, cách xét tuyển và xác định người trúng tuyển sẽ được tiến hành theo 2 bước. Trong đó, bước1 là bước sơ tuyển (chỉ tổ chức sơ tuyển đối với những môn có số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển cao hơn 10 lần so với chỉ tiêu tuyển dụng). Những người đạt kết quả sơ tuyển bước 1 là những người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển và có kết quả học tập lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp nhỏ hơn hoặc bằng 10 lần chỉ tiêu tuyển dụng của từng môn; trong đó xét trước những người tốt nghiệp đại học sư phạm, hệ chính quy tập trung ở các trường công lập (xét theo thứ tự học vị, xếp loại tốt nghiệp)


Bước 2 - bước xét tuyển dựa trên kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp ở bậc đại học; thực hành năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển


Thời hạn nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển đến hết ngày 9/8/2014.


Khánh Hiền
Đăng ký bản tin : Nguon tin
Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Blog Archive

Definition List

Contact

Support