Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

Sở Giao thông vận tải Tp Đà Nẵng thông báo tuyển dụng công chức 2014 - Lao động


Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, cần tuyển dụng công chức với các thông tin cụ thể như sau:


A. Số lượng công chức dự kiến tuyển dụng là 02 người, gồm:


- Chuyên viên Phòng TCTK: 01 người.


- Chuyên viên Văn phòng Sở: 01 người,


B. Mô tả vị trí việc làm của các vị trí cần tuyển dụng:


1. Vị trí 1, Chuyên viên Phòng TCKT, làm việc tại Cơ quan Sở:


- Thực hiện theo dõi,nhập xuất biên lai ấn chỉ.


- Lập báo cáo thu chi quỹ tiền mặt theo yêu cầu


2. Vị trí 2, Chuyên viên Văn Phòng Sở, làm việc tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Cơ quan Sở Giao thông vận tải :


- Tham mưu quy trình tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, công dân.


- Trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả công dân.


- Trực tiếp Báo cáo kết quả Cải cách thủ tục hành chính của ngành.


C. Điều kiện đăng ký dự tuyển:


I. Điều kiện chung: (quy định tại Điều 4, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP)


1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tuyển dụng công chức:


a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;


b) Đủ 18 tuổi trở lên;


c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;


d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;


đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;


e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;


g) Các yêu cầu khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.


2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:


a) Không có hộ khẩu tại Đà Nẵng;


b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;


c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang tranh chấp hoặc tranh chấp xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xoá án tích; đang bị áp dụng biện pháp sử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.


II. Các điều kiện khác: (Ngoài những điều kiện chung quy định tại Điều 4 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP)


1. Đối với vị trí 1:


Tốt nghiệp Đại học thuộc ngành Kế toán và Cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành Anh Văn. Có kinh nghiệm công tác ở vị trí dự tuyển từ 05 năm trở lên, có kiến thức về nghiệp vụ tài chính kế toán. Có khả năng tổng hợp thông tin, soạn thảo văn bản, thành thạo tin học văn phòng.


2. Đối với vị trí 2:


Tốt nghiệp Đại học thuộc ngành Kỹ thuật mạng. Có kinh nghiệm công tác ở vị trí dự tuyển từ 05 năm trở lên. Có chứng chỉ kỹ thuật mạng. Nắm vững về công tác liên quan đến cải cách hành chính của Sở.


D. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ:


I. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức bao gồm:


1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức (http:/www.noivu.danang.gov.vn);


2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;


3. Bản sao Giấy khai sinh;


4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả hoạc tập theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Trong trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;


5. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 3tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;


6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;


7. 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh 4x6cm (sau ảnh ghi: họ, tên, ngày, tháng, năm sinh);


8. Các bản chụp trên khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra và bổ sung bản sao công chứng để hoàn thiện hồ sơ công chức;


(Hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại).


II. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/7/2014 đến 01/8/2014


III. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:


Văn phòng Sở GTVT Đà Nẵng, 140 Hải Phòng, Đà Nẵng, số điện thoại: 051138222340 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).


IV. Thời gian, địa điểm thi tuyển và lệ phí thi tuyển: sẽ thông báo sao


Cơ quan tuyển dụng: Sở Giao thông vận tải Tp Đà Nẵng


Tỉnh/thành: Đà Nẵng


Kiểu hợp đồng: Hợp đồng dài hạn


Thông báo tuyển dụng hết hạn sau: Liên hệ để biết thêm chi tiết


(Nguồn: http://ift.tt/1myddI8)Đăng ký bản tin : Nguon tin
Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Blog Archive

Definition List

Contact

Support