Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

UBND huyện Điện Bàn, Quảng Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 - Lao động


Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;


Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2014 cho UBND huyện Điện Bàn;


UBND huyện Điện Bàn thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014, cụ thể như sau:


I. Phạm vi, đối tượng tuyển dụng:


Tuyển dụng viên chức theo biên chế sự nghiệp được UBND tỉnh giao, là người có hộ khẩu thường trú tại huyện Điện Bàn và đang công tác tại các trường Mẫu giáo, Tiểu học, THCS và các đơn vị sự nghiệp khác thuộc UBND huyện .


II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:


Những người đang công tác tại các trường học thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo và các đơn vị sự nghiệp khác theo quyết định hợp đồng làm việc dài hạn của UBND huyện đến tháng 6/2014 có thời gian công tác liên tục đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển ( không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.


- Những người đang hợp đồng làm việc dài hạn tại các đơn vị sự nghiệp của huyện có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển theo quy định tại khoản b điểm 1 Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.


III. Số lượng viên chức cần tuyển theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp:


1. Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo: 63 viên chức, trong đó:


- Nhân viên: 38 người, gồm có:


+ Kế toán: 26 viên chức


+ Văn thư: 7 viên chức


+ Thư viện: 5 viên chức


- Giáo viên: 25 người, gồm có:


+ GV dạy Mỹ thuật:10 viên chức


+ GV dạy Nhạc: 4 viên chức


+ GV dạy Tin: 5 viên chức


+ GV dạy văn hóa: 03 viên chức


+ GV dạy Tiếng anh: 01 viên chức


+ GV Tổng phụ trách: 02 viên chức


2. Sự nghiệp Văn hóa,Thông tin truyền thanh và sự nghiệp khác của huyện: 03 viên chức, trong đó:


+ Đài TT – TH: 01 viên chức, chuyên ngành: Điện Tử- viễn thông


+ Trung tâm PTQĐ: 01 viên chức, chuyên ngành: Kế toán


+ Văn phòng Đăng ký Quyền SDĐ: 01 viên chức: chuyên ngành Quản lý đất đai;


IV. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách.


V. Hồ sơ đăng ký dự tuyển (02 bộ hồ sơ theo mẫu quy định phát hành tại phòng Nội vụ huyện), gồm:


a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức .


b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;


c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;


d) Giấy chứng nhận sức khỏe ( theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế );


đ) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.


- Lệ phí xét tuyển: 100.000 đ/1 thí sinh.


VI. Thời gian xét tuyển :


1. Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 14/7/2014 đến hết ngày 18/7/2014


2. Thời gian nhận hồ sơ: 21/7/2014 từ ngày đến hết ngày 25/7/2014


3. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ hồ sơ: tại phòng Nội vụ huyện .


5. Thời gian xét tuyển (kiểm tra sát hạch hồ sơ và phỏng vấn) trước ngày 15/8/2014.


Muốn biết thêm chi tiết đề nghị các đơn vị, cá nhân liên hệ tại phòng Nội vụ huyện Điện Bàn, khối 3, thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn.


Điện thoại: 0510.3767 989.


**Website: http://dienban.gov.vn/


Cơ quan tuyển dụng: UBND huyện Điện Bàn, Quảng Nam


Tỉnh/thành: Quảng Nam


Kiểu hợp đồng: Hợp đồng dài hạn


Thông báo tuyển dụng hết hạn sau: Liên hệ để biết thêm chi tiết


(Nguồn: http://ift.tt/1rfKGfF)Đăng ký bản tin : Nguon tin
Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Blog Archive

Definition List

Contact

Support