Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

UBND tỉnh Hà Giang thông báo tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện năm ... - Lao động


Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Thông báo tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện năm 2014 như sau:


I. Nhu cầu tuyển dụng


Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức toàn tỉnh là 103 chỉ tiêu. Cụ thể:


* Đôi với Sở và cơ quan ngang Sở: 72 chỉ tiêu (trong đó Đại học 47; Cao đẳng 15; Trung cấp 10)


* Đối với UBND cấp huyện: 31 chỉ tiêu (trong đó trên Đại học 01; Đại học 22; Cao đẳng 05; Trung cấp 03)


II. Nguyên tắc tuyển dụng: Việc tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Hà Gang được thực hiện thông qua Hội đồng thi tuyển của tỉnh.


II. Điều kiện đăng ký dự tuyển


Người có đủ các điều kiện sau đây (Không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo) được đăng ký dự tuyển công chức:


- Có một Quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam


- Đủ 18 tuổi trở lên


- Có đơn xin dự tuyển; có lý lịch rõ ràng


- Có văn bằng chứng chỉ phù hợp


- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt


- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ


- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển


III. Môn thi và hình thức thi


1. Đối với công chức loại C


- Môn thi kiến thức chung: Thi viết 180 phút


- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 180 phút; Thi trắc nghiệm 45 phút


- Môn ngoại ngữ văn bằng A hoặc tiếng dân tộc Mông: Thi viết 45 phút


- Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm 45 phút


2. Đối với công chức loại D


- Môn kiến thức chung: Thi viết 120 phút


- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 120 phút; thi trắc nghiệm: 30 phút


- Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm 30 phút


IV. Lệ phí đăng ký dự tuyển: 200.000 đồng/01 hồ sơ


V. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ


1. Thời hạn nhận hồ sơ: 30 ngày (từ ngày 10/7/2014 đến hết ngày 10/8/2014 )


2. Nơi nhận hồ sơ:


- Đối với huyện, thành phố: Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp Hồ sơ tại phòng Nội vụ;


- Đối với các Sở và cơ quan ngang Sở: Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở hoặc Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Tổ chức – Hành chính


3. Thời gian các cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ về Sở Nội vụ: Từ ngày 11/8/2014 đến ngày 15/8/2014 )


Mọi chi tiết liên hệ với Phòng Tổ chức công chức Sở Nội vụ Hà Giang, số điện thoại 02193.867.346 (trong giờ hành chính)


Nguồn: hagiangtv.vn


Cơ quan tuyển dụng: UBND tỉnh Hà Giang


Tỉnh/thành: Hà Giang


Kiểu hợp đồng: Hợp đồng dài hạn


Thông báo tuyển dụng hết hạn sau: Liên hệ để biết thêm chi tiết


(Nguồn: http://ift.tt/1oZHR1j)Đăng ký bản tin : Nguon tin
Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Blog Archive

Definition List

Contact

Support