Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Sở Y tế Tiền Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2014 (Bổ sung ... - Lao động


Nguồn lực đến từ đất liền


Nguồn lực đến từ đất liền


Lê Thanh Phong

Điện đã đến với đảo Lý Sơn, đem lại niềm vui khôn kể xiết với cư dân của hòn đảo tiền tiêu này. Gần 40 năm thống nhất đất nước mới có được điện lưới quốc gia qua hệ thống cáp ngầm đến với từng nhà, không vui sao được.Đăng ký bản tin : Nguon tin
Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Blog Archive

Definition List

Contact

Support