TP - UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển làm việc tại các cơ quan hành chính. Theo đó, chỉ tiêu tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển trong năm 2015 là 294 người.


Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.UBND thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển dụng và hướng dẫn các cơ quan hành chính thông báo, tiếp nhận xét duyệt hồ sơ đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện theo quy định. UBND thành phố Hà Nội lưu ý Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra sát hạch công chức thành phố tổ chức thực hiện tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật.


Theo kế hoạch tuyển dụng công chức của Hà Nội trong năm 2015, có tổng chỉ tiêu là 560 người, trong đó có 272 chỉ tiêu khối sở, ban, ngành và 288 chỉ tiêu khối quận huyện.Video đang được xem nhiều