Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Cần sửa ngay các thủ tục hành chính thi tuyển công chức - Lao động

Theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn từ năm 2007 đến nay, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Bội Nội vụ có nhiều đột phá quan trọng. Trong đó, giai đoạn từ 2007 – 2010, có 167 TTHC được đơn giản hóa. Năm 2012, bộ thực hiện việc đơn giản hóa TTHC các lĩnh vực về tuyển dụng công chức, nâng ngạch cán bộ công chức, điều động bổ nhiệm cán bộ công chức, tỉ lệ đơn giản hóa ít nhất là 30%. Kết quả của việc thực hiện trong năm 2012 đạt tỉ lệ gần 38%, tiết kiệm được chi phí 2,15 tỉ đồng.

Năm 2013, ngành nội vụ rà soát các nhóm TTHC thuộc các lĩnh vực nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức, lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên và các công tác văn thư, lưu trữ. Những lĩnh vực này về cơ bản đã được rà soát đồng thời được Bộ Nội vụ đề xuất phương án đơn giản hóa. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 là rà soát các nhóm TTHC về hội, theo đó đã rà soát được 23 TTHC về hội.


Trong năm 2015, Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định 106 về phê duyệt Kế hoạch công tác kiểm soát TTHC và đơn giản hóa TTHC một số lĩnh vực trọng tâm như tuyển dụng, nâng ngạch với công chức, tuyển dụng nâng ngạch, bổ nhiệm và đề bạt đối với viên chức.


Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, các phương án rà soát, đơn giản hóa TTHC vẫn chưa thực hiện kịp thời công tác thể chế hóa, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, mà nguyên nhân chính là các văn bản chuẩn bị ban hành phụ thuộc vào các văn bản khác đang xây dựng hoặc đang chờ có hiệu lực.


Cũng theo Thứ trưởng Tuấn, nguồn nhân lực làm công tác kiểm soát TTHC của bộ và ngành nội vụ đa số phải kiêm nhiệm, chưa được kiện toàn để nâng cao chất lượng. Một khó khăn nữa là việc niêm yết công khai các TTHC tại các đơn vị thuộc bộ và một số địa phương vẫn chưa thường xuyên được cập nhật trong thời gian qua.


Tại buổi làm việc, nhiều đại diện bộ, ngành đã nêu ý kiến, đề xuất về những nội dung trọng tâm cần được cải cách hóa, đặc biệt là công tác tuyển dụng công chức, viên chức. Nhiều đề xuất được đưa ra như đơn giản hóa hồ sơ dự tuyển, cải tiến nội dung thi hay ứng dụng CNTT trong quá trình thi tuyển công chức, viên chức. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, mọi bất cập được nêu ra đều cần sự tiếp thu, tự cải cách của bộ Nội vụ.

“Dư luận vẫn phàn nàn nhiều về việc giải quyết công việc của bộ rề rà thời gian, nhiều thủ tục, còn tình trạng cửa quyền, tập trung nhiều thẩm quyền cho Bộ Nội vụ. Bộ là cơ quan làm công tác vĩ mô, nhưng lại ôm đồm quá nhiều việc, sự vụ khiến nhiều đề án bị giảm chất lượng” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Ông cũng đề nghị năm 2015, Bộ Nội vụ sớm cải cách TTHC trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức, tránh rườm rà, mệt mỏi và lãng phí.


“Hồ sơ thi tuyển có đến 4 – 5 loại giấy tờ khác nhau. Bộ Nội vụ nên làm hậu kiểm, khi thi chỉ cần nộp một tờ giấy thôi. Khi trúng tuyển rồi thì yêu cầu nộp hồ sơ đầy đủ. Bộ Nội vụ cần nghiên cứu sửa đổi ngay các quy định thi tuyển. Thi phải thi trên máy, có kết quả ngay.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc sáng nay.Đăng ký bản tin : Nguon tin
Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Blog Archive

Definition List

Contact

Support